CONTACTGEGEVENS

77777 i.s.m. Clean4Ever

P/a Neptunus 15

2221 JS Katwijk aan Zee

E. info@77777.nl

W. www.77777.nl

IBAN:

NL82 RABO 010 8429 253

KvK: 2810 5434

Bekijk/like ook onze
FB pagina!

Van Paradijs tot aan het kruisoffer:

God schiep de hemel en aarde in zeven dagen. Adam en Eva, de eerste mensen, woonden in het Hof van Eden oftewel het Paradijs. Alles was daar goed. Maar Adam en Eva zondigden tegen het gebod van God en aten van de verboden vrucht, waardoor de dood en de zonde in de wereld kwam. Door deze ongehoorzaamheid aan Gods gebod plukken wij nog dagelijks de zure vruchten.

De wereld en de mens zit daardoor vol verderf, zonde en haat. Daarvan getuigt de menselijke geschiedenis al eeuwenlang overduidelijk:
- oorlog, misdaad, verslaving, onderdrukking, verkrachting, ziekte, rampen, leugens, bedrog, noem het maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of de mens heeft het reeds gedaan.

Dat is nooit de bedoeling van God geweest, maar het gevolg van de zondeval. Daar kun je het misschien niet mee eens zijn, maar dat verandert er niets aan. Er zijn nu eenmaal wetmatigheden, waar je niet om heen kan in dit leven. Zo zeker als water en elektriciteit niet samengaan zonder dat dit een dodelijk spanningsveld oplevert, kan God ook niet in Zijn heiligheid omgang hebben met de zondige mens en is ook de zondeval een voldongen feit.
Kortom: Je bent een zondaar! (Oeps, dat komt hard aan...)

Anders gezegd: Door de zondeval zijn wij voorgoed verwijderd geraakt van het aangezicht van onze Schepper. Ieder mens is zondig, dat valt in geen enkel opzicht te ontkennen. Hoe hardnekkig je dit ook probeert. Als je denkt dat je nog nooit een zonde hebt begaan, denk dan maar eens goed na.
Heb je nog nooit iets “per ongeluk” van je werk mee genomen?
Een leugentje om bestwil, is ook een leugen etc.

Menselijkerwijs kun je wel besluiten dat je een goed mens bent, maar daarmee voldoe je helaas niet aan Gods gedachten over goed en kwaad.

Geen mens kan voor God verschijnen zonder de tussenkomst van Jezus Christus. Hij nam zo’n 2000 jaar geleden de zonde-last van de mensheid op zich om ons met God de Vader, door middel van het kruisoffer op Golgotha, te verzoenen. Daarom wordt Jezus het ‘Lam Gods’ genoemd en is Hij, Die zonder zonde was, de Middelaar tussen God en mens.

Kortweg komt het hier op neer: Indien je tot besef komt dat je een zondig mens bent en met heel je hart, je ziel en je verstand gelooft dat Christus voor jouw zonden is gestorven en uit de dood is opgestaan, dan neemt God de Vader jou in genade aan als Zijn kind.

Al jouw zonden zijn dan vergeven door het kruisoffer van de Here Jezus. Dat betekent natuurlijk wel dat je met deze wetenschap je ook bekeert van je zondige levenswandel van daarvoor. Je gaat het goede nastreven vanuit Gods Geest. Die is in jou komen wonen, omdat je Jezus Christus hebt geaccepteerd als de Messias, als Zaligmaker en Redder! En dat zal jou als mens immens veranderen.
Daar kan ik, als ex-crimineel en drank-, drugs- en seksverslaafde daadkrachtig van getuigen, evenals vele andere broeders en zusters. God is echt goed!

Wonderen zullen jou navolgen, grote en kleine. Hij zal bovendien pijn uit jouw verdrietige leven helen. Ook daar kan ik volmondig en krachtig “Amen” op zeggen. Ik ben zelf ruim achtendertig jaar verslaafd geweest aan drank en drugs, was jarenlang behoorlijk suïcidaal en neurotisch. Ook ben ik ruim veertien jaar actief geweest in het zwaar criminele circuit en leefde uiterst gewelddadig. Angsten en wanen hielden mij jarenlang uit de slaap.

Maar thans geef ik, samen met twee politieagenten, drank- en drugspreventielessen aan de schoolgaande jeugd en leef ik clean en in vrede met mijn omgeving. Ook ben ik weer verzekerd van een heerlijke nachtrust. Dit alles dankzij de Here Jezus. Vroeger vervloekte ik de dag van mijn geboorte en God daarbij. Nu dank ik Hem dagelijks voor Christus en vanwege de formidabele veranderingen, die Hij in mijn leven teweeg heeft gebracht!

Hans van Wendel
 

Waarom heb je de Here Jezus nodig?

Copyright © 77777.nl | 2014 l KJC