CONTACTGEGEVENS

77777 i.s.m. Clean4Ever

P/a Neptunus 15

2221 JS Katwijk aan Zee

E. info@77777.nl

W. www.77777.nl

IBAN:

NL82 RABO 010 8429 253

KvK: 2810 5434

Bekijk/like ook onze
FB pagina!

Vraag 3. Zijn er nog meer dubbele betekenissen in de teksten?


Antw 3.
De tekst op de achterkant: “ben je altijd (over)winnaar!”, is afgeleid van bijbeltekst Romeinen 8:37. Daar staat:
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

In Romeinen 8:35 staat een opsomming van allerlei vervelende dingen die ons kunnen overkomen.
Daarop volgt dan vers 37.
Dit betekent dus: dat wat christen ook overkomt, dat ze de overwinning al hebben behaald.

De overwinning = het eeuwige leven!

Antwoord 3

Copyright © 77777.nl | 2014 l KJC