CONTACTGEGEVENS

77777 i.s.m. Clean4Ever

P/a Neptunus 15

2221 JS Katwijk aan Zee

E. info@77777.nl

W. www.77777.nl

IBAN:

NL82 RABO 010 8429 253

KvK: 2810 5434

Bekijk/like ook onze
FB pagina!

Vraag 2. Wat betekent Joh. 3:16? Ik heb het ook wel eens op spandoeken bij sporten gezien.
 

Antw 2.
Johannes 3:16 is een vers uit het Bijbel. Het staat in het nieuwe testament in het hoofdstuk Johannes. Daar staat:
Joh. 3:16 (NBV) = “
Want God had (de wereld) zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat (iedereen) die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Eigenlijk is het het mooiste vers uit de Bijbel, omdat het in één keer het evangelie uit legt.
Vul je eigen naam maar eens in tussen de haakjes en lees Johanes 3:16 dan nog eens door. Laat eens goed doordringen wat er staat...

Valt het kwartje...???!!!

In Hem geloven” (de Here Jezus aannemen als je Heiland en Verlosser) = eeuwig leven!”.

Kijk ‘hier’ hoe je dat kunt doen.

Antwoord 2

Copyright © 77777.nl | 2014 l KJC