CONTACTGEGEVENS

77777 i.s.m. Clean4Ever

P/a Neptunus 15

2221 JS Katwijk aan Zee

E. info@77777.nl

W. www.77777.nl

IBAN:

NL82 RABO 010 8429 253

KvK: 2810 5434

Bekijk/like ook onze
FB pagina!

Vraag 1. Heeft het cijfer 7 nog een bepaalde betekenis?


Antw 1.
Wij hebben als rugnummer voor het getal 7 gekozen omdat dat het een getal is dat vaak in de Bijbel voor komt. Het is het getal van de “volheid”/volledigheid.

Het woord ‘zeven’ komt 349 keer voor in de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) en het woord ‘zevende’ 124 keer.

Enkele (bekende) voorbeelden van het getal 7 zijn:
• God schiep de aarde in 7 dagen; Genesis 2:2
• 7 vette en 7 magere jaren; Genesis 41:26-27
• 7 manden met broden; Mattheüs 15:37
• 70 maal 7 keer vergeven; Mattheüs 18:22. Dit betekend niet dat je iemand 490 maal keer moet vergeven, maar oneindig, volledig.

Hieronder vind je alle teksten met:
• 124 keer ‘zevende’;
• 349 keer ‘zeven’.

Antwoord 1

Copyright © 77777.nl | 2014 l KJC